Autisme

 

Autismespectrumstoornis

Een autismespectrumstoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis die reeds zichtbaar wordt in de eerste drie levensjaren en zal blijven bestaan. We kunnen ASS niet ‘genezen’, maar we kunnen samen zoeken naar een weg om de beste uitkomst en levenskwaliteit voor het gezin te bekomen.

Studies toonden aan dat vroege interventie met focus op sociale-communicatie en spel niet alleen zorgt voor gedragsveranderingen bij het kind, maar ook zorgt voor minder stress en een optimistischere kijk bij de ouders (Smith, Buch & Gamby, 2000 ; Koegel et al., 1982).

We zetten sterk in op oudercoaching omdat we menen dat ouders ervaringsdeskundigen zijn. Oudertraining is tijdbesparend en leidt tot het behouden van aangeleerde vaardigheden bij het kind.

Met het kind werken we rond sociale betrokkenheid, taal, imitatie, gedeelde aandacht en spel. Voor problemen rond zelfredzaamheid (slapen, eten, zindelijkheid, aan- en uitkleden) verwijzen we door naar collega’s paramedici met expertise in de buurt.
Vanuit klinische en wetenschappelijk onderbouwde ervaring, gaan we graag met jullie op stap. Wil je meer weten over de cursussen die gevolgd werden rond deze expertise? Raadpleeg dan “de compagnons”.

“Autism doesn't come with an instruction guide. It comes with a family who will never give up." (Grandin, 2018)