• Aanmelding
  Meld je telefonisch of via het aanmeldingsformulier aan. We bezorgen je enkele vragenlijsten en maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
 • Kennismakingsgesprek
  Tijdens dit kennismakingsgesprek bespreken we met de ouders de hulpvraag, inhoudelijke verwachtingen en het praktische verloop. Wat meenemen bij het kennismakingsgesprek?
  - Vier klevertjes van de mutualiteit
  - Alle documenten of verslagen (schoolse gegevens, medische gegevens, achtergrondinformatie, …) die ons zouden kunnen verder helpen
 • Voorschrift logopedisch bilan en aanvullende onderzoeken
  Wanneer nog geen diagnostiek plaatsvond, verwijzen we je door naar de huisarts of geneesheer-specialist (pediater, NKO-arts, kinderneuroloog) voor een voorschrift voor een logopedisch onderzoek. We verwijzen ook door naar andere (para)medici indien aangewezen (o.a. psycholoog, psychiater,...).
 • Adviesgesprek na diagnostiek
  We bespreken de resultaten van de afgenomen tests en of het aangewezen is om te starten met behandeling. U krijgt een exemplaar van het onderzoeksverslag via e-mail toegestuurd met een brief voor de geneesheer-specialist. We vatten de doelstellingen en planning van de behandeling samen.
 • Voorschrift logopedische behandeling
  U maakt een afspraak met een geneesheer-specialist en neemt het onderzoeksverslag mee. Deze arts zal een voorschrift voor therapie uitschrijven. Dit voorschrift bezorgt u terug aan ons.
 • Aanvraag tot tegemoetkoming van de logopedische sessies
  Uw dossier wordt door ons bezorgd aan uw mutualiteit. De adviserend geneesheer van de mutualiteit evalueert de aanvraag en neemt een beslissing omtrent terugbetaling.
 • Therapiesessies
  We werken 30 of 60 minuten, één of meerdere keren per week, afhankelijk van de problemen. Op het einde van de maand wordt een afrekening gemaakt en kan u een kwijtschrift krijgen voor de mutualiteit.
  Hier vind je onze tarieven.
 • Belangrijke mededeling
  Momenteel worden geen kinderen meer op de wachtlijst geplaatst vanwege moederschapsrust vanaf april 2023. U kan zich opnieuw aanmelden vanaf 1 september 2023. Bedankt voor uw begrip.
Please reload