Leerproblemen

Dyslexie

Dyslexie is een blijvend leerprobleem, waar kinderen en hun omgeving moeten leren mee omgaan. De term dyslexie verwijst naar ernstige en hardnekkige lees- en/of spellingproblemen. Wanneer er zich enkel spellingsproblemen voordoen, wordt dit dysorthografie genoemd. Vooruitgang kan bereikt worden door logopedische begeleiding, maar ondanks deze hulp blijven de moeilijkheden bestaan. Als compagnons ondersteunen we kind en ouders verder op weg.

Dyscalculie

Dyscalculie is meer dan gewoon ‘zwak’ in wiskunde. Opnieuw gaat het om een blijvend probleem met het vlot en juist oproepen en toepassen van rekenkennis. Kinderen en jongeren met dyscalculie zullen dagelijks moeilijkheden ondervinden bij activiteiten die rekenvaardigheid vragen. We zoeken samen naar mogelijkheden om hiermee om te gaan en zetten aangepaste strategieën in om de ontwikkeling van de rekenkennis te stimuleren.

“We moeten ervoor zorgen dat, als kinderen een opdracht krijgen, ze denken: yes, ik ga dat proberen! Vertrek vanuit een growth mindset, want falen is een kans om te groeien” (Desoete, 2017).